Zadzwoń do nas: +48 500 072 229

Wzmacnianie górotworu

Produkty które sprawdzą się przy wzmacnianiu górotworu: 

Mineralne Spoiwo Górnicze Cover  

 • COVER TW 10, COVER TW 20, COVER TW 40, COVER TW 20/S, COVER TW 40/S

Mineralne spoiwo górnicze COVER  jest materiałem wiążącym produkowanym na bazie cementu, dodatków mineralnych, domieszek modyfikujących oraz włókien polimerowych (odmiany oznaczone symbolem „S”). Spoiwa COVER są produktami niepalnymi oraz nietoksycznymi.

Zastosowanie:

 • torkretowanie wyrobisk górniczych (stropy i ociosy),
 • budowanie tam izolacyjnych,
 • wykonywanie ochronnych pasów podporowych,
 • wykonywanie izolacyjnych pasów podsadzkowych,
 • wykonywanie obudowy wstępnej,
 • powiązanie obudowy z górotworem,
 • wypełnianie pustek w górotworze,
 • izolacja stropów , ociosów przed wpływem wody i gazów ( obniżenie skłonności węgla do samozapłonu),
 • ochrona odkrytych powierzchni skał przed wietrzeniem

Właściwości:

 • bardzo dobra przyczepność
 • szybki przyrost wytrzymałości
 • niewielkie straty materiału podczas prac
 • łatwy w użyciu
 • niepalny

Spoiwa wykonane z mieszanek, w skład których wchodzą włókna polimerowe charakteryzują się:

 • zdolnością absorpcji energii (powstałej np. w wyniku oddziaływania górotworu na obudowę),
 • podwyższoną odpornością na powstawanie rys oraz pękanie,
 • podwyższoną odpornością zmęczeniową oraz udarnością,
 • odpornością włókien syntetycznych na wody agresywne

Zalety:

 • zmniejszają ryzyko odspojenia się fragmentów powłoki betonu przy ruchu górotworu ( bardzo duży wzrost bezpieczeństwa pracy )
 • zmniejszają ryzyko odspojenia się fragmentów powłoki betonowej w newralgicznych miejscach ( skrzyżowania , miejsca podwieszania kolejek )
 • umożliwiają redukcję lub wyeliminowanie zbrojenia stalowego

Prace betoniarskie

 Produkty które sprawdzą się przy pracach betoniarskich:

Sucha mieszanka betonowa COVER BETON 

 • COVER BETON C 16/20; COVER BETON C 20/25 ; COVER BETON C 30/37; COVER BETON C 45/5

 • COVER BETON C 16/20 F; COVER BETON C 20/25 F;  COVER BETON C 30/37 F;  COVER BETON C 45/55 F

Suche mieszanki betonowe COVER BETON produkowane są na bazie cementu portlandzkiego, frakcjonowanych kruszyw, dodatków modyfikujących oraz włókien polimerowych (odmiany oznaczone symbolem „F”). Mieszanki COVER BETON są produktami niepalnymi oraz nietoksycznymi.

Zastosowanie:

 • górnictwo (szyby, wyrobiska podziemne, zbiorniki podziemne),
 • budownictwo ogólne (słupy, stropy, podciągi, konstrukcje żelbetowe),
 • budownictwo geotechniczne (ściany oporowe, ściany szczelinowe, skarpy, tunele),
 • budownictwo hydrotechniczne (zbiorniki na wodę, tamy, śluzy, przepławki, progi wodne, nabrzeża),
 • beton posadzkowy narażony na znaczne obciążenia dynamiczne,

Właściwości:

 • łatwa i szybka w obróbce – wysokoplastyczna 
 • szybki przyrost wytrzymałości na ściskanie

Betony wykonane z mieszanek, w skład których wchodzą włókna polimerowe charakteryzują się:

 • zdolnością absorpcji energii (powstałej np. w wyniku oddziaływania górotworu na obudowę),
 • podwyższoną odpornością na powstawanie rys oraz pękanie,
 • podwyższoną odpornością zmęczeniową oraz udarnością,
 • odporność włókien syntetycznych na wody agresywne

Zalety:

 • łatwa i szybka w obróbce – wysokoplastyczna
 • szybki przyrost wytrzymałości na ściskanie
 • zmniejszają ryzyko odspojenia się fragmentów powłoki betonu przy ruchu górotworu ( bardzo duży wzrost bezpieczeństwa pracy )
 • zmniejszają ryzyko odspojenia się fragmentów powłoki betonowej w newralgicznych miejscach ( skrzyżowania , miejsca podwieszania kolejek )
 • umożliwiają redukcję lub wyeliminowanie zbrojenia stalowego

Specjalistyczne zaprawy murarskie

 Produkty które sprawdzą się przy zaprawianiu:

 • Zaprawa murarska COVER ZM 20

COVER ZM 20 produkowana jest w postaci suchej mieszanki proszkowej na bazie najwyższej jakości spoiw hydraulicznych, wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków uszlachetniających, poprawiających parametry użytkowe gotowej zaprawy.

Zastosowanie:

 • wznoszenie murów narażonych na duże obciążenia, wykonywanych z bloczków betonowych, cegły klinkierowej, bloczków silikatowych oraz keramzytu.
 • do wznoszenia murów oporowych lub fundamentowych w budownictwie tunelowym, kopalniach oraz wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia korozji chemicznej betonu, ze względu na wysoką odporność na działanie agresywnych wód podziemnych

Zalety:

 • łatwa w obróbce – wysokoplastyczna
 • stabilna po nałożeniu – nie osiada

Właściwości:

 • szybki przyrost wytrzymałości początkowej
 • wydłużony czas obróbki
 • odporna na działanie agresywnych wód podziemnych
 • wysoka wytrzymałość końcowa
 • niepalna

Termoizolacja wyrobisk

 Produkty które sprawdzą się przy termoizolacji wyrobisk:

 • Mineralne Spoiwo Górnicze COVER TP 100 –  spoiwo termoizolacyjne

Mineralne Spoiwo Górnicze COVER TP 100 jest nowoczesnym spoiwem termoizolacyjnym produkowanym w postaci suchej mieszanki proszkowej, na bazie: cementu portlandzkiego, lekkich kruszyw (perlitu) oraz domieszek modyfikujących. Jest niepalne, nietoksyczne i odporne na działanie czynników agresywnych.

Zastosowanie:

 • termoizolacja wyrobisk, chodników oraz komór w rejonach o wysokiej temperaturze górotworu,
 • termoizolacja zbiorników, rur, itp.,
 • wypełnianie wyrw i pustek powstałych w wyniku obwałów w wyrobiskach ścianowych i korytarzowych,
 • wykonywanie izolacyjnych pasów podsadzkowych.

Zalety:

 • bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła spoiwa λ [W/mK] < 0,09
 • bardzo dobre właściwości termoizolacyjne
 • reakcja na ogień klasa A1 – materiał niepalny
 • wysoka skuteczność w całym okresie eksploatacji –mineralny charakter

Zastosowanie spoiwa termoizolacyjnego pozwala na:

 • ograniczenie emisji ciepła z górotworu
 • zdecydowanie poprawiony komfort pracy ludzi i urządzeń
 • wzrost bezpieczeństwa pracy
 • obniżenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych – spadek zapotrzebowania na moc chłodniczą > 20%, spadek zapotrzebowania na media ok 25%.

Piany poliuretanowe

FROTH-PAK zestaw do wytwarzania piany poliuretanowej         

Zestaw FROTH-PAK  jest dwuskładnikową pianką poliuretanową, natryskową, zamknięto komórkowa.

Zestaw do wytwarzania piany poliuretanowej  FROTH-PAK składa się z:

 • węży z tworzywa sztucznego doprowadzających składniki A i B piany FROTH-PAK ze zbiorników stalowych do pistoletu natryskowego z tworzywa sztucznego.
 • wymiennych głowic mieszające z tworzywa sztucznego

Zastosowanie:

 • uszczelnianie tam powietrznych w zakładach górniczych,
 • ograniczenie przepływu powietrza poprzez zamykanie nieszczelności wokół ciągów elektrycznych i instalacyjnych oraz w innych miejscach wymagających ograniczenia przepływu powietrza,
 • uzupełnianie pustych przestrzeni (luki, wnęki),
 • wykonywanie korków w otworach wiertniczych
 • zapobieganie odpływowi wody
 • izolacji pojemników chłodzących
 • izolacji cieplnej i dźwiękowej

Zalety:

 • bardzo dobra przyczepność do większości podłoży spotykanych w kopalniach, takich jak: węgiel, łupek, beton, drewno, metal, itp.,
 • nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania ,
 • po utwardzeniu odporna na wilgoć,
 • gazoszczelna,
 • dzięki zastosowaniu pistoletu natryskowego sprawdza się przy aplikacji miejsc trudnodostępnych,
 • łatwa w transporcie,
 • szybkie rozprężanie oraz krótki czas wstępnego utwardzania umożliwiają zastosowanie piany nawet przy bardzo intensywnym przepływie powietrza,
 • utwardzona pianka nie kurczy się i nie zapada,
 • stabilna termicznie

Uszczelnianie zbiorników wodnych

 Produkty które sprawdzą się przy uszczelnianiu zbiorników wodnych:

 • FLEXICOVER – elastyczna membrana natryskowa

FLEXICOVER jest dwuskładnikową, mineralno-organiczną membraną elastyczną przeznaczoną do nakładania metodą natryskową. Tworzy izolację gazo i wodoszczelną.

W skład zestawu wchodzą:

FLEXICOVER składnik A (suchy) – sucha mieszanka proszkowa na bazie cementu

FLEXICOVER składnik B (mokry) – wodna dyspersja polimerowa

Zastosowanie:

 • uszczelnianie stropów i ociosów przed wypływem wody i gazów,
 • zabezpieczenie skał przeciw wietrzeniu i kruszeniu,
 • uszczelnianie tam izolacyjnych w chodnikach starych zrobów,
 • jako powłoka membranowa współpracująca z obudową kotwową,
 • zabezpieczenie antykorozyjnego powierzchni metalowych i betonowych,
 • izolacji przeciwwodnej zbiorników podziemnych.

Zalety:

 • elastyczność – tworzy powłoki o dużej odporności na rozrywanie,
 • szczelność – zachowuje ciągłość powłoki nawet w przypadku znacznych przemieszczeń
 • przyczepność – bardzo dobra przyczepność do różnego rodzaju skał, betonu, stali, drewna, itp.,
 • wydajność – do 200 m2 z 1 tony,
 • trwałość – wysoka skuteczność w całym okresie eksploatacji,
 • palność – trudnopalna

   

Wypełnianie pustek

 Produkty które sprawdzą się przy wypełnianiu pustek:

 • Mineralne Spoiwo Górnicze Cover TW 10
 • Mineralne Spoiwo Górnicze Cover TP 500

COVER TW 10 produkowana jest w postaci suchej mieszanki proszkowej na bazie najwyższej jakości spoiw hydraulicznych, wypełniaczy dodatków uszlachetniających oraz lekkich kruszyw (TP 500 )

Zastosowanie:

 • wypełnianie wyrw i pustek powstałych w wyniku obwałów w wyrobiskach ścianowych i korytarzowych,
 • wypełnianie pustek za odrzwiami obudowy,
 • wykonywanie pasów podsadzkowych,
 • wykonywanie tam izolacyjnych, wentylacyjnych i przeciwpożarowych,
 • wypełnianie szczelin, pustek i kawern, itp.,
 • termoizolacja wyrobisk, chodników oraz komór w rejonach, o wysokiej temperaturze górotworu ( TP 500)

Zalety:

 • wysoka wydajność materiału
 • możliwość pompowania na duże odległości
 • niski koszt wypełnienia m³
 • odporna na działanie agresywnych wód podziemnych
 • niepalna
 • niska gęstość  ( TP 500 )

Konsolidacja górotworu

 Produkt dostępny wkrótce !

Wykładka mechaniczna

 Produkt dostępny wkrótce !