AGREGAT PODAJĄCY KOBRA -1.KW

OPIS

Agregat podający jest swego rodzaju pompą służącą do transportu-przepychania mas (w
większości przypadków bentonitowych) o konsystencji ciekło-stałej na dalekie odległości. Masy te powstają przez zmieszanie zaprawy w postaci sypkiej z wodą. Można go również stosować
przy współpracy z odpowiednią dyszą, do narzucania materiału na mokro na ociosy bądź do
pokrywania materiałami hydroizolacyjnymi ociosów, stropów itp.
Agregat przeznaczony jest do pracy w kopalniach metanowych (I M2) jak i niemetanowych. Konstrukcja zabezpieczona jest przed wpływem agresywnego środowiska.

Opis

PARAMETRY TECHNICZNE

– zasilanie – silnik 500V lub 1000V lub 500/1000V, z wyłącznika kopalnianego
– sterowanie – z pulpitu sterowniczego PS
– przewidziana granulacja materiału sypkiego – maksymalnie 10mm (większa granulacja może spowodować szybsze zużycie materiałów)
– wydajność – agregat posiada kilka pomp montowanych zamiennie (zmiana wydajności polega na zamontowaniu odpowiedniej pompy):
40 l/min – pompa o wydajności 40
60 l/min – pompa o wydajności 60
80 l/min – pompa o wydajności 80
100 l/min – pompa o wydajności 100
– przyłącze wodne – przyłącze p.poż. (opcjonalnie inne np. kołnierzowe)
– maksymalne ciśnienie tłoczonego spoiwa (materiału) na wyjściu pompy – do 20bar (opcja 35bar)
– gabaryty:
wysokość: ~ 1125 mm
długość: ~ 2470 mm
szerokość: 860 mm
waga (bez mediów) 1050kg
– pobór wody do spoiwa: w zależności od typu spoiwa-informacje na etykietach spoiw
– ciśnienie przyłącza zasilania wodnego: Q max = 16 bar