MINERALNE SPOIWO GÓRNICZE – TW 40

Mineralne spoiwo górnicze Cover® TW 40 jest materiałem wiążącym, konstrukcyjnym o wysokiej dynamice narastania wytrzymałości w czasie i wysokiej wytrzymałości końcowej. Produkowany na bazie cementu, dodatków mineralnych oraz domieszek modyfikujących. Przeznaczony jest do stosowania w podziemnych zakładach górniczych metanowych i niemetanowych w szczególności do budowania tam izolacyjnych, powiązań obudowy z górotworem, wypełniania  pustek  w  górotworze, torkretowania wyrobisk górniczych, wykonywania ochronnych pasów podporowych, wykonywania izolacyjnych pasów podsadzkowych.

Opis

WŁAŚCIWOŚCI

  • bardzo dobra przyczepność,
  • szybki przyrost wytrzymałości,
  • niewielkie straty materiału podczas torkretowania,
  • gazo- i wodoszczelny,
  • łatwy w użyciu,
  • niepalny,
  • bezpieczny dla człowieka.