MINERALNE SPOIWO GÓRNICZE – TW 70

Mineralne spoiwo Cover® TW 70 znajduje zastosowanie jako:

 • obudowa wstępna,
 • wypełnienie „0”,
 • powiązanie obudowy z górotworem,
 • wypełnienie pustek poza obudową,
 • torkretowanie wyrobisk,
 • ochronne pasy podporowe i izolacyjne.

Opis

WŁAŚCIWOŚCI

 • bardzo dobra przyczepność,
 • bardzo wysoki przyrost wytrzymałości,
 • wysoka skuteczność w całym okresie eksploatacji,
 • niewielkie straty meteriału podczas torkretowania,
 • gazo- i wodoszczelny,
 • łatwy w użyciu,
 • niepalny,
 • bezpieczny dla człowieka.