MIESZARKO-PODAWARKA MATERIAŁÓW SYPKICH MP-1

OPIS

Urządzenie MP-1 służy do natryskiwania zapraw wiążących oraz umożliwia zmechanizowany, pneumatyczny transport suchych mieszanek zaporowych. Urządzenie to umożliwia transport na znaczne odległości innych materiałów sypkich o granulacji (0 ÷ 20 mm).Urządzenie MP-1 z uwagi na prostą obsługę oraz wysoką wydajność może być wykorzystane efektywnie do różnych prac na dole kopalni jak:

  • wykonywanie torkretów w wyrobiskach zagrożonych wybuchem,
  • wykonywanie torkretów uszczelniających do izolacji zrobów lub pól pożarowych,
  • wykonywanie szczelnego wypełnienia wszelkiego rodzaju pustek za obudową chodnikową,
  • wykonywanie korków izolacyjnych z materiałów wiążących, anhydrytu, piasku, popiołu z elektrolitów lub innych materiałów,
  • wykonywanie opylania pyłem kamiennym wyrobisk górniczych,– transport sypkich materiałów w bardzo ciasnych wyrobiskach górniczych,
  • wykonywanie zmechanizowanej wykładki za obudową wyrobisk górniczych.

Opis

PARAMETRY TECHNICZNE

Wydajność – 2,5 – 3,3 m3/h
Odległość transportu materiałupoziomo do 500 m pionowo do 100 m,
Zużycie sprężonego powietrza – 3 – 25 m3/min,
Średnica przewodu transportowego – 50 mm,
Ciśnienie powietrza sprężonego – 0,4 – 0,6 MPa,
Moc silnika elektrycznego – 4 kW,
Napięcie – 500 V,
Informacje dodatkowe – urządzenie spełnia wymogi dyrektyw 94/9/WE (ATEX) oraz 2006/42/WE – zgodnie z dyrektywą 94/9WE (IM2).